Miło nam poinformować, że jakość naszych usług została potwierdzona poprzez przyznanie nam przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej certyfikatu „Zakup ProSpołeczny”.
Nasza oferta
  • Niszczenie dokumentów
  • Niszczenie dysków
  • Wynajem kontenerów
  • Sprzedaż segregatorów
  • Porządkowanie archiwum

Dokumenty odbieramy od klienta w zabezpieczonych
pojemnikach. Proces niszczenia jest rejestrowany
i potwierdzony certyfikatem, który zwalnia Klienta
z odpowiedzialności za przekazane nam dokumenty.

Zadbaj o swój komfort, bezpieczeństwo i środowisko
Realizowany przez nas proces niszczenia dokumentów rozpoczyna się wraz z odebraniem materiałów od Klienta. Następnie w specjalnie zabezpieczonych pojemnikach transportujemy je do naszej siedziby, gdzie dokumenty są wyjmowane z pojemników i niszczone.
Ten kluczowy dla procesu etap odbywa się pod pełną kontrolą, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i dbałości o poufność powierzonych nam danych.
Troszczymy się o środowisko, dlatego zniszczony papier trafia do ponownego przetworzenia.
Dlaczego niszczenie dokumentacji jest ważne?
Ostatnim etapem w cyklu zarządzania danymi jest ich niszczenie.
Według Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 25.05.2018 r., każda instytucja przetwarzająca dane osobowe ma obowiązek niszczenia dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Bezpieczne niszczenie powinno być zatem udokumentowane stosowanym certyfikatem.
Niezgodność z wymogami przepisów grozi karami finansowymi, jak również naraża przedsiębiorców na ryzyko reputacyjne i wizerunkowe.
Jesteśmy Spółdzielnią Socjalną
Segregowaniem, przygotowaniem dokumentów do zniszczenia
i samym niszczeniem zajmują się specjalnie wyszkolone osoby
z niepełnosprawnością intelektualną – Podopieczni Fundacji Brata Alberta. Dzięki Spółdzielni mamy szansę aktywizować się zawodowo jako osoby niepełnosprawne. Udowadniamy, że pracujemy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

DZIĘKI ODZYSKANEJ MAKULATURZE URATOWALIŚMY:
+
DRZEW
+
HEKTARY LASU
+
LITRÓW ROPY
+
LITRÓW WODY
NASZ ZESPÓŁ
Codziennie, najlepiej jak potrafimy, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i środowisko, w którym wspólnie żyjemy.
Fabian
Stelmach
Zdzisław
Bochenek
Angelika
Hryniewicka
Ryszard
Mazur
Piotr
Waliczek
BLOG
REKOMENDACJE
Nie musisz wierzyć nam na słowo!
Zaufaj firmom, które już korzystają z naszych usług.